دوربین مدار بسته :

در ابتدا در این مطلب  توضیحی در رابطه با دوربین مدار بسته و و نوع کار کرد و وظیفه و اصلا در چه جا هایی کاربرد دارد به شما میدهیم :

دوربین مدار بسته به دور بین هایی که یکجا نصب شده  و ثابت  می باشند (بعضی از دوربین های مدار بسته به سمت چپ و راست و بالا و پایین می چرخند اما از نظر مکانی همه دوربین ها ثابت هستند ) می گوینداین کلمه گرفته شده از کلمه لاتین closet circuit television میباشد (cctv) این دوربین ها تصویری را که میگیرند به محلی یا محلهایی  ارسال مینمایند از دوربین مدار بسته در حیطه امنیت استفاده میشود البته میتواند کار برد های دیگری نیز داشته باشد اما بیشتر در امنیت بخشیدن و نظارت بر بخش یا قسمتی استفاده میشود .

اما دوربین مداربسته از کجا پدید امد ؟ 

دوربین مدار بسته با توجه به نیازی که به نظار ت در  مرحله پرتاپ موشک ها در سال 1942 ساخته شد و توسط والتر بروچ نصب شد اما شرکتی که این دوربین را برای اولین بار تولید کرد شرکت معرف امروزی در زمینه دوربین  شرکت زیمنس بود .اما در سال 1949 امریکا دوربین مدار بسته  جدید خود را رو نمایی کرد که اسم این محصول وریکون  بود از این دوربین برای ضیط تصاویر در پایگاه های فضایی استفاده میشود به طوری که تصویر های و صدا های ضبط شده توسط موشک های که به فضا پرتاپ میشد به زمین ارسال می شد .اما دوربین مدار بسته نقش خود را در زمینه نظارت و امنیت در سال 1973  ایفا کرد این دوربین برای اولین بار در میدان تایمز نصب شد و بعد از ان این دوربین مدار بسته  درهمه محل های عمومی امریکا  استفاده شد تا از پلیس کمتری برای  شناسایی جنایات و جرم ها و دزدیها استفاده شود که این خود کاهش هزینه ها را در پی داشت .

اما دوربین مدار بسته چه کاربردی دارد ؟
منبع:
دوربین مدار بسته رادیان